Ih­re per­sön­li­che Be­ra­tung von un­se­ren Spe­zia­lis­ten


Leitung Vertrieb Gleitlagertechnik
Ingo Schmidberger
T: +49 7402 183 0
info(at)carlhirschmann.de
Ansprechpartner für Projektgeschäfte: Ingo Schmidberger
Teamleitung Auf­trags­ab­wick­lung
Stefanie Kunz 
T: +49 7402 183 45
s.kunz(at)carlhirschmann.de
Ansprechpartnerin für die Auftragsabwicklung von Projektgeschäften: Stefanie Kunz
Projektgeschäfte
Tobias Staiger 
T: +49 7402 183 75
t.staiger(at)carlhirschmann.de

Tobias_Staiger
Projektgeschäfte
Martin Flaig 
T: +49 7402 183 32
m.flaig(at)carlhirschmann.de

Martin_Flaig
Auf­trags­ab­wick­lung Projektgeschäfte
Michael Kraibühler
T: +49 7402 183 57
m.kraibuehler(at)carlhirschmann.de
Michael_Kraibuehler

Team Auftragsabwicklung

Auf­trags­ab­wick­lung Ka­ta­log­pro­duk­te
Chris­tia­ne Arm­brus­ter
T: +49 7402 183 49
c.armbruster(at)carlhirschmann.de
Christiane Armbruster
Auf­trags­ab­wick­lung Ka­talogprodukte
An­ge­la Schaff­häu­ser
T: +49 7402 183 83
a.schaffhaeuser(at)carlhirschmann.de
Ansprechpartnerin für die Auftragsabwicklung von Katalogprodukten: Angela Schaffhäuser
Auf­trags­ab­wick­lung Katalogprodukte 
Agathe Kopp
T: +49 7402 183 51
a.kopp(at)carlhirschmann.de